#96 "Freyja"
#96 "Freyja"

Acrylique sur toile, 30×40 #96 Freyja Collection privée

#91 "Kurma"
#91 "Kurma"

Acrylique sur toile, 40×120 #91 Kurma Collection privée

#86 "Athamé"
#86 "Athamé"

Acrylique sur toile, 80×60 #86 Athamé Exposée au salon des arts Mantevillois du 26 Avril au 5 Mai 2019