#148 « Exos »

#148 « Exos »
Acrylique sur toile & LEDs, 45 x 140 cm

#148 "Exos" Acrylique sur toile & LEDs, 45 x 140 cm
Acrylique sur toile & LEDs, 45 x 140 cm

148 Exos