#96 "Freyja"

#96 "Freyja"
#96 "Freyja"
Acrylique sur toile, 30x40
Acrylique sur toile, 30×40

#96 Freyja

Collection privée