#79 "Kapheira"

#79 "Kapheira"
#79 "Kapheira"
Acrylique sur toile, 40x30
Acrylique sur toile, 40×30

79 “Kapheira”